صفحه اصلیمشتری خدمات ,خوش آمدید.شما اینجا هستید: ثبت کارت گارانتی1399/08/01ورود به سیستم
ثبت کارت گارانتی
سریال دستگاه
مارک دستگاه
نوع دستگاه
مدل دستگاه
شماره سریال تکمیلی
تاریخ انقضاء گارانتی
انتخاب از تقویم
تاریخ تولید
انتخاب از تقویم
 
تاریخ خرید
انتخاب از تقویم
تاریخ نصب
انتخاب از تقویم
تاریخ آغاز گارانتی
انتخاب از تقویم
کد ملی
 
نام مشتری
شماره تماس مشتری
نشانی مشتری
شمارنده مشمول گارانتی
 
شماره کارت گارانتی
 
شماره قرارداد
استان
شهرستان
 
شماره فاکتور
 
ارزش محصول
(ریـال)
 
نام فروشنده
 
آدرس پست الکترونیک
گارانتی کننده
 
سایر توضیحات و اطلاعات
کد امنیتی جدید
کد امنیتی


 
اسناد1
اسناد براي نماينده ها
www.sorooshan.com
محتواي لينک
شماره تماس
واحد فروش :     48 41 92 88
                         39 42 92 88
                         84 42 92 88
واحد پشتيباني:
              00 28 90 88 - 60 25 92 88        
              38 72 80 88 - 19 29 92 88
              90 22 92 88 - 76 22 92 88
              55 28 92 88 - 17 33 89 88 
                  
Powered By Sorooshan Co